Skolestart

Velkommen til skolestart mandag 21. august!

8. trinn begynner kl 09.00. Oppmøte i skolegården

9. og 10. trinn starter dagen kl. 09.30

Dagen varer til kl. 14.00

 

I den første skoleuka varer skoledagen fra kl. 9-14 hele uka, bortsett fra onsdag - da slutter elevene kl. 13.00. Dette gjelder elever på alle trinn

Vel møtt til et nytt og lærerikt skoleår!

 

Felles informasjon fra kommunen