Rotter i skolegården

Det er oppdaget rotter i skolegården. Anticimex er kontaktet og de har ikke funnet  tegn til rotter inne bortsett fra under det ene trappeløpet. Feller er satt opp ute.