Informasjon om klagerett

Elevene har i dag fått utdelt sine standpunktkarakterer.

8. trinn: Valgfag

9. trinn: Valgfag og mat og helse

10. trinn: Alle fag

Her kan dere lese mer om klageretten.