Informasjon om endring i ledelsen på Fløysbonn skole

Rektor Line Bjørnstad er for tiden sykmeldt.

Undervisningsinspektør Marte Holmeide Dalane slutter i sin stilling på Fløysbonn 01.12.17. Stillingen hennes har vært utlyst, og kommunalsjef sammen med kommunens personalavdelingen arbeider med ansettelse av ny.

 

Fram til jul er Gro Gjermundsen konstituert som rektor på Fløysbonn skole. Hun har vært undervisningsinspektør på Sofiemyråsen ressurssenter siden 1997.

I tillegg vil Jarle Sundve, undervisningsinspektør på Ingieråsen,  arbeide 3 dager i uken som undervisningsinspektør på Fløysbonn fram til jul. Han har god kjennskap til ungdomstrinnet. For øvrig har vi merkantilt personalet som kjenner skolen svært godt.

Selv om denne løsningen ikke er helt optimal, håper vi at ledelsen sammen med alle ansatte skal få til at skoledagene til elevene skal oppleves meningsfulle.