Foreldremøte 1. - 10. trinn, invitasjon

Tid: 06. juni 2017 , kl 18:00 - 19:30
Sted: Fløysbonn skole, musikkavdelingen 2. etg
Om arrangementet:

Etter ønske fra FAU inviterer vi til foreldremøte hvor tema er:  

Hvordan jobber skolen med mobbing og krenkende atferd?

 

Her kan du se invitasjonen som er sendt alle foresatte pr mail