Hvert år arrangeres Fløysbonnmusikalen på ungdomstrinnet. Dette er en del av elevenes utdanningsvalg/valgfag. 

Oppsettingen vises i Kolben for de andre skolene i kommunen, samt for ordinært publikum på kveldstid.
Les mer på musikalens hjemmeside.