Oppegård kommune skal styrke sikkerheten i sin vannforsyning gjennom å etablere en forbindelse med Oslo kommune sitt nett. Gjennom denne forbindelsen skal Oppegård være sikret vannforsyning selv om eget vannverk ikke kan levere vann. Oppegård kommune leverer i dag også vann til Ås kommune.

Ny reservevannsledning fra Åsland i Oslo skal knyttes til hovedvannledningen, som ligger langs med Kongeveien.

Ny vannledning vil gå igjennom skog, under turstier og under Fløisbonnveien. Se bildet over på alternative turveier.