Vi er Universitetsskole

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 20 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Bilde av studenterSom Universitetsskole har vi et nært samarbeid med Universitetet i Oslo. Hvert år har vi mange studenter som deltar i alle skolens aktiviteter og blant annet gjennomfører egen undervisning. Dette samarbeidet er morsomt, hektisk og veldig lærerikt både for oss på Flåtestad og studentene. Sist, men ikke minst får vi mulighet til å være med på  å forme morgendagens lærere.

Les mer her: