Skolehelsetjenesten

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi gjør oppmerksom på at helsesøster og skolelege kun jobber med forebyggende helsetjeneste. 

Les mer om skolehelsetjenesten her:

Skolehelsetjenestens kontor er på toppen av skolens amfi og telefonnummeret er 66 82 37 71.

Helsesøster onsdag, torsdag og fredag: Wencke Mannerud

     

Skolelege etter avtale

Psykolog tirsdag: Mari Terkelsen

     

Fysioterapeut mandag etter lunsj: Cecilie H. Leen

     

Skolen er også med i et prosjekt innen forebygging av rusbruk blandt ungsdom. I den anledeing har vi på skolen er miljøarbeider (HAP-veileder) på mandag og fredag.

Han har kontor sammen med Flame og heter Aleksander Kristiansen og kan nås på mail eller på telefon 455 16 149.