Skolehelsetjenesten

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi gjør oppmerksom på at helsesøster og skolelege kun jobber med forebyggende helsetjeneste. 

Les mer om skolehelsetjenesten her.

Skolehelsetjenestens kontor er på toppen av skolens amfi og telefonnummeret er 66 82 37 71.

Funksjon Navn Tilstede på skolen Telefon
Helsesøster Wenche Mannerud Onsdag, torsdag og fredag 66 82 37 71
Fysioterapeut Cecilie H. Leen Mandag etter lunsj 66 82 37 71
Psykolog Mari Therkelsen Tirsdag 66 82 37 71
Skolelege   Etter avtale  

 

Skolen er også med i et prosjekt innen forebygging av rusbruk blandt ungdom. I den anledeing har vi en miljøarbeider (HAP-veileder) på skolen hver mandag og fredag.

Han har kontor sammen med Flame og heter Aleksander Kristiansen og kan nås på e-post eller på telefon 455 16 149.