Elevrådet

Har skal du finne informasjon om elevrådet og referat fra møtene.

Elevrådet blir valgt for hvert skoleår og har representanter fra alle klasser og baser. Elevrådet har ca ett møte i måneden hvor man jobber med innmeldte saker og forberedelser til Barne og unges kommunestyre (BUK). Ballkomiteen på skolen har også utspring i representantene på 10t i elevrådet.

Skolen jobber for å ha et aktvit og kreativt elevråd.