Ledige stillinger

Når skolen har en ledig stillinger vil den bli lagt ut her. Der vil det komme fram hvilket kompetansekrav stillingen har.

Tilkallingsvikarer:

Skolen har til evhver tid behov for tilkallingsvikarer. Ta kontakt med skolen på telefon og spør etter Ragnhild eller Trond, eller send CV med kort søknad til skolens epostadresse.

Norsk, tysk og naturfag:

Vi har en 100% stilling ledig fra høsten 2017. Ønsket fagkompetanse er norsk, tysk og naturfag.