Ledige stillinger

Når skolen har en ledig stillinger vil den bli lagt ut her. Der vil det komme fram hvilket kompetansekrav stillingen har.

Tilkallingsvikarer:

Vi rekruterer vikarer gjennom skoleeiers egen ressurasbank. Ta direkte kontakt med Oppeård kommune.

Norsk, tysk og naturfag:

Vi har en 100% stilling ledig fra høsten 2017. Ønsket fagkompetanse er norsk, tysk og naturfag.