Kantine og bruk av mCASH

På skolen har vi en kantine som delvis drives og betjenes av elever. Her kan elevene kjøpe Tineprodukter og enkle sunne matretter. Vi ønsker at flest mulig benytter seg av den kontantfrie løsningen fra mCASH når de handler i kantina.

Elevene som jobber i kantina er knyttet opp mot valgfaget Innsats for andre. DIsse elevene jobber fra mandag til torsdag i kantina som er åpen fra 11.25-12.50 hver dag. Et eventuelt overskudd i kantina disponeres i dag av elevrådet.

På fredager er det valgfaget Produksjon av varer og tjenester som drifter kantina. Da vil det være andre tilbud og det er ikke mulig å bruke mCASH når det er en elevbedrift som driver kantina.

Slik bruker man mCASH

mCASH er en app som elevene laster ned til sin smarttelefon. Appen er gratis og man kan velge å fylle penger på mCASH-kontoen (forhåndsbetalt), koble den til et bankkort eller direkte til en bankkonto. Med penger tilgjengelig kan man bestille og betale for varer i kantinen. Foresatte som selv tar i bruk appen kan sende penger til barnets mobil like raskt og enkelt som å sende en tekstmelding. Når man skal betale starter man mCASH-appen og åpner skolens meny som viser alle tilgjengelige produkter. Man velger hvilke produkter man vil ha og bekrefter ved å betale. I appen får man straks en digital verdikupong som vises frem når man skal hente produktene. Kupongen løses enkelt inn ved at man trykker på den. Kupongen er da brukt, og kan ikke benyttes igjen. Handelen er gjennomført. Med denne løsningen handler elevene fra en digital meny. Menyen finner man i appens “inærheten”-funksjon eller ved å skanne en QR-kode på en av mange plakater plassert rundt på skolen. Elevene kan handle flere produkter i en og samme transaksjon.

Fyll på penger

Det finnes to måter foresatte enkelt kan fylle penger på barnets mCASH-konto. Foresatte kan selv laste ned mCASH og via appen sende penger til barnets mobilnummer. Penger som sendes på denne måten er øyeblikkelig tilgjengelig for mottakeren. Man kan også gjøre en helt vanlig betaling fra nettbanken til mCASH sin bankkonto (9235.34.04123) med mottakerens mobilnummer som betalingsmelding. Teksten må kun inneholde 8 tall uten mellomrom. Penger som mottas på denne måten krediteres mottakeren så raskt som mulig og normalt i løpet av 3 dager.

Sikkerhet

mCASH har konsesjon som betalingsforetak og e-pengeforetak fra Finanstilsynet i tråd med betalingstjenestedirektivet (PSD, 2007/64/EC). mCASH er underlagt strengere krav enn norske banker bl.a. fordi klientmidler er sikret og adskilt fra selskapets egne midler. mCASH kan ikke spekulere med eller låne ut kundenes penger. For å bruke appen må man taste en selvvalgt PIN-kode. Ingen sensitive data blir lagret i appen og pengene er trygge selv om man er uheldig og mister telefonen.

Kostnader

mCASH appen er gratis å laste ned og er gratis å bruke, bortsett fra når man overfører penger til mobilnummer ved å bruke VISA eller MasterCard, det koster 2 prosent av overføringssummen.