Bibliotek

Biblioteket – fullt av informasjon og masse fine og spennende leseopplevelser både til skolearbeide og ”lesing på hytta”.

Vår bibliotekar har gått av med pensjon og biblioteket skal fra nå av driftes med skolens egne ressurser. 

Det vil bli opprettet lesegrupper og det er ønskelig at biblioteket blir brukt som formidlingsrom. Rommet har egen elektronisk tavle og har god plass når man ønsker et stille sted å jobbe. Vi ønsker å ha biblioteket åpent i storefri og faste tider på timeplanen.
 
Alle bibliotek i Oppegård kommune har fått nytt datasystem – Bibliofil. Her kan du søke opp skolens bøker: 
 
Vi har selvbetjent utlån:
- du logger deg inn med lånernummer (du finner det i permen på skranken) og pinnkode.
- Og leser av bokens strekkode på strekkodeleseren
Husk å avslutte.
 
Bøkene innleveres i innleveringskassen.
Lånetid er 1 måned 
 
Nyttige lenker :