Rekordinnsamling på OD-kvelden

Flåtestad skolen arrangerte 26. oktober sin tradisjonelle OD-kveld. Foresatte, elever og lærere samlet inn et rekordstort beløp til skoleutvikling i Colombia.

I år skal pengene gå til opplæring og utvikling av skoler i Colombia. På OD-kvelden arrangerte foresatte kafe i gata og det var flott underholdning på basene. I tillegg solgte elevene lodd til inntekt for den gode saken. Til sammen fikk arrangementet inn kroner 29 261,-.

Dette slo fjorårets rekord med nesten 5000 kroner. Nytt av året var at gjestene kunne Vippse penger til FAu-kontoen og dette regner vi med har vært en av årsakene til at vi i år fikk samlet inn så mange penger.

I tillegg til denne summen vil elevenes arbeidsinnsats på torsdag komme i tillegg, totalbeløpet ble denne gang rundt 120 000 kroner.

Vi vil takke alle som deltok på arrangnementet for en flott innsats.