OD-kveld 26. oktober 2016

Tradisjon tro inviterer FAU og skolen familier og venner til OD-kveld 26. oktober fra klokken 18.00 til ca. 20.30.

 

Det blir OD-tema for elevene onsdag på dagtid, innsamilig på skolen på kvelden og på torsdag skal elevene jobbe en dag for andre. Vi oppfordrer alle foresatte til å hjelpe til med å skaffe en jobb. OD-komiteen har desverre ikke ingen jobber på lager. I år er minstesats for jobbing 300 kroner.

Elever ved norske skoler, også fra Flåtestad, har valgt at årets OD-prosjekt skal gå til ungdommer i Colombia. I Colombia har ungdommen en begrenset stemme. Skolen er ikke alltid et trygt sted å være for elevene, og ungdom har ikke kunnskap om rettighetene sine, og hindres fra å være med å ta viktige avgjørelser i samfunnet. Det er ungdom som skal skape fremtiden, og de fortjener å bli hørt. OD 2016 har tre hovedmål:

  1. Ungdom skal gå på trygge skoler
  2. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter
  3. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme 

Les mer om OD her: