Grenser og valg 9. trinn

Vi ønsker alle foresatte på 9. trinn velkommen til en Grenser og Valg-kveld på Flåtestad skole mandag 20. mars fra 19.00 – 21.00.

Elevene skal ha en halv temadag tidligere på dagen. Der får de informasjon fra rådgivere, utekontakten, helsesøster og fra politiet.  Temaet er grensesetting for seg selv i forhold til rus, seksualitet, bildedeling og annet. Dette blir utgangspunktet for elev/foreldre- samtaler på kvelden. 
 

Målsetting for foreldrenes deltakelse i dette er å:

* Styrke fellesskapet mellom foreldrene 

* Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser for barns utprøving av rusmidler 

* Styrke foreldrenes kompetanse til å snakke med barna sine om krevende temaer

RGV – programmet fra 19.00 – 20.00 er kun for foresatte. Oppmøte i samlingssalen.

19.00- 20.00: Informasjon fra skolens rådgivere, utekontakten og politiet om foreldrenes viktige rolle og påvirkningskraft ovenfor egne ungdommer når det gjelder grenser og valg. Det blir noe tid til å stille spørsmål.

Elevene møter på egen base klokka 20.00

20.00 – 21.00: Gruppediskusjoner på basene mellom elever og foreldre. Samtaler og diskusjoner med utgangspunkt i caser og påstander.  Kontaktlærer eller rådgiver styrer gruppesammensetningen.

Vi håper å se dere!

Hilsen rådgiverne ved Flåtestad skole

May Britt Esse Berge og Espen Sverreng