Voksne skaper vennskap

Den nasjonale antimobbekampanjen "Voksne skaper vennskap" er godt i gang på Flåtestad skole.

Voksne skaper vennskap på Flåtestad skole:

  • Oppstartsseminar - faddere, bli kjent, samværsregler for basen for en trygg oppstart og skape nettverk på skolen

  • Oppstart Trivselsteam (elevrådet sammen med  rådgivere) – jobber oppklarende og forebyggende med tanke på trivsel og skolemiljø

  • "Bruk hue" – opplegg for elever på dagen og foresatte på kvelden 17. september 2015 med fokus på digital mobbing

Kampanjen er initiert av Manifest mot mobbing hvor bl.a. Regjeringen og Utdanningsdirektoratet er parter.