Tema Skogen

Fra og med onsdag 9. til og med fredag 11. september arrangeres temaet Skogen på Flåtestad skole.

Alle elevene deltar i dette temaet. De skal ha mye av undervisningen ute i skog og mark, for her dreier det seg  om biologi, økologi og naturvern. Flåtestad har ansvar for å rydde langs Greverudbekken og dette inngår i undervisningen. Vi legger vekt på biologisk mangfold og dette inngår i undervisningen i dette temaet. Undervisningsopplegget skal føre til at elevene blir glade i og får mer kunnskap om å ferdes i skog og mark.

10. trinn skal ha overnattingstur som en del av kompetansemålene i kroppsøving og både kometansemål i kunst og håndverk, samfunnsfag og naturfag vil bli koblet opp mot temaet og vurdert.

Følg med på arbeidsplanene til elevene.