Relansering av Flåtestad elevavis på nett

Valgfaget medier og informasjon har drevet elevavis i snart to år. Og vi relanserer denne nå gjennom skolens hjemmeside.

Valgfaget medier og informasjon opprettet elevavisen for snart to år siden og det har blitt mange interessante saker som har blitt publisert etterhvert. Elevavisen har også lånt bort plass til valgfagene reiseliv og demokrati i praksis.

Vi håper at dere liker siden som er 100% elev-styrt og -drevet.

Følg linke i menyen til venstre eller klikk her.