Rektor ønsker velkommen til nytt skoleår!

Til alle elever og foresatte ved Flåtestad skole. Velkommen til nytt skoleår!

Oppstarten av skoleåret er i full gang og på alle basene er det stor elevaktivitet. Det er fokus på at elevene skal bli kjent og inkludert i basene.  Her på Flåtestad er det ekstra spennende for de nye på 8.trinn fordi de er sammen med både 9. og 10.klassinger.

Vi starter opp skoleåret med det vi kaller ”oppstartsseminar”. Her legger vi vekt på å bygge opp et godt læringsmiljø slik at elevene har gjensidig nytte av hverandre både faglig og sosialt.

Det er fokus på at oppstarten for de nye elevene blir så positiv som mulig. Gjennom aktiviteter denne uka blir elevene godt kjent i faddergruppene sine, de blir kjent med andre elevene på basen og lærerne sine. Her er det aktiviteter som ballspill, turer i skog og mark med samarbeidsoppgaver for å bli kjent, besøk på biblioteket, undervisning på basene og ute av basene, fotografering og bokutlevering.

Elevene skal følge sin faste timeplan og arbeidsplan fra og med uke 35.

Mange sider ved ungdomsskolen kan virke nye og mange av dere vil helt sikkert lure på mye. Ta gjerne kontakt med skolens ledelse, rådgivere eller kontaktlærerne når du føler behov for det. De aller fleste spørsmål kan løses ved å snakke sammen på telefon eller ved hjelp av mail. Vi har også støttepersoner i helsetjenesten ved skolen. Den består av helsesøster, fysioterapeut og psykolog. De er på skolen ulike dager i uka.

Vi henviser for øvrig til skolens hjemmeside.

Vi ønsker alle velkommen til foreldremøtet den 7.september!

Foresatte til 8.trinn møter i storsalen kl. 18.30, og foresatte til 9.og 10.trinn møter direkte på sin base.

Hilsen fra rektor

Anne Britt G.Kalleberg