OD-kveld 21. oktober 2015

Tradisjon tro inviterer FAU og skolen familier og venner til OD-kveld 21. oktober fra klokken 18.00 til ca. 20.30.

Det blir OD-tema for elevene onsdag på dagtid, innsamilig på skolen på kvelden og på torsdag skal elevene jobbe en dag for andre. Vi oppfordrer alle foresatte til å hjelpe til med å skaffe en jobb. OD-komiteen har desverre ikke ingen jobber på lager. I år er minstesats for jobbing 300 kroner.

Elever ved norske skoler, også fra Flåtestad, har valgt at årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina.

Alle har rett til å bestemme over sin egen kropp, men mange ungdommer i Chile, Peru og Argentina opplever at deres seksuelle og reproduktive rettigheter ikke blir respektert. De får ikke nødvendig opplæring, prevensjon eller helsetjenester. Prosjektet  vil gi ungdom kunnskap om sine rettigheter slik at de blir bedre i stand til å ta gode valg og kan bidra til å fremme andres rettigheter. Prosjektet vil utdanne ungdomsledere, danne sterke nettverk og lære opp ungdommer i praktisk påvirkningsarbeid. 

Les mer om OD her.