Leksehjelp til alle på ungdomsskolen!

Det er hyggelig å igjen tilby leksehjelp på ungdomsskolen. Vi håper så mange elever ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Leksehjelptilbudet er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men det skal likevel være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen. Rettslig sett står leksehjelpen i en annen stilling enn opplæring i fag. Bestemmelsene om spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekrav for undervisningspersonalet gjelder ikke for leksehjelpen. Fra skoleåret 2015/2016 vil Oppegård kommune tilby leksehjelp på 3.-10. trinn.

Formål med leksehjelpen er å gi eleven hjelp med skolearbeidet, mestringsfølelse og gode rammer for selvstendig arbeid.

På Flåtestad blir det leksehjelp på hver base, men etter avtale kan man få leksehjelp annet sted på skolen. Se mer om leksehjelden under Skolens planer.