Fikk inn over 120 000 kroner til OD

Selve OD-dagen og familiekvelden på Flåtestad skole ble også i år en stor suksess. Elever ved norske skoler har valgt at årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina.

På dagtid onsdag ledet elevene i elevrådet undervisningen på basene. Det var en aktivitet på hver base som elevene roterte mellom. Det ble vist film med påfølgende diskusjon, laget veggavis, lesing av fakta med Quiz etterpå og det ble laget rollespill. 

Gutta lager rollespill

På kvelden arrangerte de foresatte kafe med lotteri, mens på basene var det underholdning, kunstutstilling og musikkinstallasjoner. Til sammen fikk vi inn rundt 25 000 kroner på denne kvelden. Vi vil rette en stor takk til alle foresatte, familie og venner for bidragene til aksjonen.

Elev som spiller

På torsdag gav elevene en arbeidsdag til den gode saken og samlet inn mange tusen kroner. Med opp mot 100% deltagelse må vi si oss veldig fornøyd med resultatet.

Forberedelser til kunstutstilling

Opptellingen viste at vi fikk inn rundt 120 000 kroner denne gang til OD.

Quiz på C-basen