FAU informerer om vinterballet

Vinterballet arrangeres 29. januar 2016 og i den anledning har FAU kommet med nye vedtak.

FAU er ansvarlig arrangør av Vinterballet og ønsker at dette skal være et inkluderende sosialt arrangement for alle elevene. Det er derfor viktig å legge til rette for holdningsskapende tiltak og regler som gjør det enklere for den enkelte å bidra i dette viktige arbeid. Med bakgrunn i dette vedtok FAU enstemmig følgende regler for Vinterball ved Flåtestad Ungdomsskole:

  • Vedtak: Det innføres f.o.m. inneværende skoleår forbud mot bruk av 2 kjoler. Dette er i samsvar med informasjon som ble sendt ut til alle elever og foresatte i oktober 2014.
  • Vedtak: Det innføres f.o.m. inneværende skoleår forbud mot bruk av limousinservice til og fra arrangementet. Dette er i samsvar med politiets anbefalinger. 

I tillegg gjelder selvfølgelig skolens ordens- og trivselsreglement (red. anmerkning)