16 års-grense på selvbalanserende kjøretøy

Skolen vil informere om at det er 16 års-grense på airweel, segway og andre selvbalanserende kjøretøy. Vi oppfordrer disse kjøretøyene til å bli hjemme da de heller ikke er lov å brukes innenfor skolen område.