2015-16

Oversikt over 2015-16
Tittel Dato
16 års-grense på selvbalanserende kjøretøy 20. oktober 2015 02:39
17. mai ved Flåtestad skole 24. mai 2016 01:06
FAU informerer om vinterballet 13. november 2015 03:03
Fikk inn over 120 000 kroner til OD 11. november 2015 03:19
Flåtestad skole har lansert kontantløs betaling i kantina 10. desember 2015 12:13
God jul og godt nytt år! 16. desember 2015 09:06
Informasjonsmøte nye 8.trinn 29. februar 2016 08. mars 2016 12:53
Informasjonsmøte om videregående skole 05. januar 2016 08:22
Leksehjelp til alle på ungdomsskolen! 17. september 2015 07:20
Ny skolebruksplan er nå på høring 10. mars 2016 11:28
Nye timeplaner 18. januar 2016 09:54
OD-kveld 21. oktober 2015 25. september 2015 01:23
Rektor ønsker velkommen til nytt skoleår! 17. september 2015 07:39
Relansering av Flåtestad elevavis på nett 24. mai 2016 01:06
Slutten av skoleåret: 21. juni 2016 06:40
Snart påskeferie! 29. mars 2016 01:49
Tema Skogen 17. september 2015 07:39
Temakveld 9. trinn - rus, grenser og valg 24. mai 2016 01:06
Vareautomat for elever og lærere 22. september 2015 07:51
Vinteraktivitetsdag 19. februar 2016 09:25
Vinterferie uke 8 01. mars 2016 12:25
Voksne skaper vennskap 21. september 2015 12:19