Arbeidsuke 8. trinn

I uke 16 skal alle på 8.trinn ha arbeidsuke som en del av sitt utdanningsvalg (UDV). Vi oppfordrer alle til å hjelpe til med å skaffe sitt barn jobb denne uken. Det blir skriving av rapport på skolen fredag.

Tid: 18. april 2016 - 22. april 2016 , kl 08:15 - 14:00
Sted: Ute i bedrift og på skolen
Om arrangementet: