Etter vedtak i rådmannens ledergruppe 19. mai 2015, sak 163/15 om flagging, er det forventet at skolene flagger på de to offentlige flaggdagene 1. mai og 17. mai.