Etter bisettelsen blir flagget utenfor Oppegård rådhus heist til topps for å hedre Eidem Løvaas. Kondolanseprotokollen i foajeen på rådhuset blir liggende frem til fredag. Alle er velkommen til å skrive en hilsen i den.

Ildri Eidem Løvaas var ordfører i Oppegård kommune (H) i perioden 2009–2015. Før hun ble ordfører, var hun fast kommunestyrerepresentant siden 2003, medlem av formannskapet siden 2007, leder av Utvalg for kultur og oppvekst 2003–2007 og varaordfører i årene 2007–2009. Hun tok over som ordfører i Oppegård etter at Sylvi Graham ble valgt inn på Stortinget i 2009, og hun ble gjenvalgt ved kommunevalget i 2011.

Ildri Eidem Løvaas ble 56 år gammel.