En universitetsskole har et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO). Samarbeidet mellom UiO og universitetsskolen skal bygge ned skillene mellom høyere utdanning og skolen og legge til rette for forskning på og i skolen.

Målrettet samarbeid

Målet med samarbeidet er blant annet å utvikle kvaliteten i skolen og i høyere utdanning for å styrke elevens og studentens læring.

Studentene har fra før en femårig mastergrad i ulike fag, for eksempel realfag eller språk, men for å bli lærer, må studenten gjennomføre et ettårig studie i pedagogikk.

- For et par uker siden var 40 studenter på Flåtestad skole for å undervise for første gang, forteller rektor.

Stort engasjement blant elever og lærere

I klasserommet sitter elevene lyttende når en av studentene leser høyt «Pitbull Terje går amok».  Etter høytlesningen får skoleelevene oppgaven: Hva er en argumenterende tekst?

Da får flere av studentene forsøke seg på å organisere klassen og få elevene til å engasjere seg, slik at oppgaven blir løst. Og det klarte de med glans.

Rådgiver og ansvarlig for studentene, May Britt Esse har faste møter med studentene og kvalitetssikrer undervisningen.

- Alle 40 studentene er her hos oss i en uke og deretter tar vi i mot ti studenter først i tre uker og så åtte uker på våren, sier May Britt Esse. Vi gir studentene god oppfølgning hele veien, legger hun til.

Esse forteller at lærerne på Flåtestad også får undervise på UiO og vi blir i tillegg invitert til flere foredrag og seminarer på universitetet, som en følge av at vi er en universitetsskole.

Anne Britt Kalleberg forteller videre at skolens ansatte har et stort engasjement for det oppdraget vi har påtatt oss. Det er mye jobb med å utføre forskningsoppgaver, men vi får mye igjen av ny kunnskap og erfaring, sier hun.

- Jeg mener at vi gjør en stor samfunnsoppgave ved å utdanne lærere og deltar i ulike forskningsprosjekter, sier Kalleberg avslutningsvis.