Husbanken har finansierings- og støtteordninger for de med lav inntekt og høye boutgifter.

Startlån

Behovsprøvd lån til kjøp av bolig. Ordning for økonomisk vanskeligstilte.

Etableringstilskudd

Behovsprøvd støtte til kjøp av bolig. Ordning for økonomisk vanskeligstilte.

Tilskudd til tilpassing av egen bolig

Gjelder for funksjonshemmede eller bevegelseshemmede.

Bostøtte

Støtte til husstander med lav inntekt og høye boutgifter

Aktuell informasjon

Husbanken