I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller.

Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter.

Virksomheter som omfattes av kravet er:

 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Bakerier
 • Gatekjøkken
 • Pizza- og hamburgerbarer
 • Catering
 • Ferdigmatprodusenter
 • Kantiner
 • Stormarkeder med ferskvaredisk
 • Selskapslokaler med kjøkken
 • Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken
 • Slakterier
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Fiskeforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Meierier
 • Friteringsindustri
 • Røkerier

Kommunen kan også overfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 50 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller.

For mer informasjon henvises til: