Skoleåret strekker seg over 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Elevenes skoleår skal være 190 dager. Planen er fastsatt med hjemmel i opplæringsloven § 2-2.
SFO har åpent alle dager, bortsett fra 5 plandager, jul- og nyttårsaften, etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag og fire uker i tilknytning til juli.