Plattformen viser hva kommunene vil oppnå ved å bygge en ny, felles kommune og blant annet hva den nye kommunen skal hete, kommunestruktur, tjenestetilbud og politisk organisering på et overordnet nivå.

På pressekonferansen uttrykte ordfører Thomas Sjøvold at han var godt fornøyd, både med prosessen og resultatet. Han uttrykte at kommunene hadde blitt enige om mange ting, og at de hadde fått nedfelt gode prinsipper.

- Prosessen var preget av respekt og likeverd og kommunene har hatt forståelse for hverandres synspunkter. Dette er et godt utgangspunkt hvis kommunene velger å gå videre, sa Sjøvold.

Kommunestyret skal ta den endelige beslutningen om fremtidig kommunestruktur 20. juni. 

Les Felles plattform for ny kommune i Follo.

Se også felles nettside for kommunene