Her kan du melde inn feil:

Kommunale veier

Infratek Norge AS er blitt Omexom Norge fra 21. januar 2019. De bruker fortsatt innmelding av feil via Infratek. Du kan også melde feil på veilys til sentralbordet tlf. 66 81 90 90 eller ute@oppegard.kommune.no så melder vi videre.

Fylkesveier

Hvis det gjelder fylkesveiene (Skiveien, Gamle Mossevei, Ingierveien, Mastemyrveien, Tverrveien, Taraldrudveien og Sønsterudveien), er det Statens vegvesen som er ansvarlig ved deres entreprenør. Du kan melde inn feil til Roadworks Traftec eller kontakte Veitrafikksentralen på tlf. 175.

Melding om mørke veilyspærer kan også gis til Oppegård kommune på tlf. 66 81 90 90.