Det er viktig at skole og hjem har et tett samarbeid for å kunne ivareta hvert enkelt barn på best mulig måte, da er vi avhengige av tett og konstruktiv dialog.

FAU-representanter for skoleåret 2018-2019.

Vedtekter for Vassbonn FAU

FAU årshjul

 

Referat fra FAU-møter

Her finner du referater fra FAU-møter i inneværende skoleår. 

Referat FAU-møte 28.november 2018

Referat FAU-møte 19. september 2018

Referat FAU-møte 15. februar 2018

Referat FAU-møte 30. november 2017

Referat FAU-møte 28. september 2017