Det er viktig at skole og hjem har et tett samarbeid for å kunne ivareta hvert enkelt barn på best mulig måte, da er vi avhengige av tett og konstruktiv dialog.

FAU-representanter for skoleåret 2019-20

Vedtekter for Vassbonn FAU

FAU årshjul. 

 

Referat fra FAU-møter

Her finner du referater fra FAU-møter i inneværende skoleår. 

Referat FAU-møte 24. september 2019

Referat FAU-møte 26. november 2019