Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Nytt styre i FAU 2018/2019:

Ole Nicolay Høivik, leder, e-post

Ole Andrè Jørgensen, kasserer, e-post

Jens Karlsson, styremedlem, e-post

 

Møtetider FAU 2018/2019

Tirsdag 30.10.18, kl. 18.00 - 20.00

Tirsdag 04.12.18, kl. 18.00 - 20.00

Tirsdag 12.02.19, kl. 18.00 - 20.00

Tirsdag 30.04.19, kl. 18.00 - 20.00

 

Her vil vi fortløpende legge ut referater:

Referat FAU 12.02.19

Referat FAU 30.10.18

Referat FAU 18.04.18

Referat FAU 07.02.18