FAU består av representanter fra hver klasse og et styre bestående av seks personer. FAU-representanten skal blant annet møte på fem FAU-møter i året, samt på planleggingsmøter i forkant av foreldremøter. FAU-representanten velges for 1 år av gangen, mens styremedlemmene velges for 2 år av gangen for å sikre kontinuitet.

FAU's hovedaktiviteter er nærmere beskrevet under årsaktivitenene.

Har du sprøsmål vedrørende FAU, kontakt FAU-leder.

Les mer om FAU-representantenes oppgaver og ansvar i Plan for samarbeid hjem - skole.

Representanter for skoleåret 2019/2020

 

Styret Verv Navn
            Leder/SU-representant Elisabeth Langekjend                                                 
  Nestleder Karen-Marie Fjeld Narvesen     
  OKFU-representant Ana Paulsen
  Kasserer Erlend Bjorstad
  Sekretær Ina Lindahl
  Koordinator Hanne Ramberg

 

Gruppe FAU-representant Vararepresentant
1A Stine Marie Brekke Mette Isaksen                           
1B Tina O'Malley Silje Andresen
1C Marte Helstad Linn Marie Bergstrøm
2A    
2B    
2C Ingrid Gulaker Motrøen Kristine Kristoffersen
2D Elisabeth Mork Knut Aarbakke
3A Lars Gauden-Kolbeinstveit Benedicte Bøhler
3B    
3C    
4A Martin Kraut Tuva Hongve
4B Niclas Adolfsson Espen Almdahl
4C Hilde Vonheim Kristiansen  
4D Kathrine L. Moe Peter Lindqvist
5A Beate Schrøder Jørn Henrik Sønstebø
5B    
5C Sirpa H. Solgaard Maren Owe
5D Peter Lindqvist Tonje Terese Synsterud
6A    
6B Ole Beyer Arild Sandal
6C    
6D Petra Dybsjord Veslemøy Skånlund
7A Ida Harildstad Hans Martin Enger
7B Gry Engelberg Beate Christine Schrøder
7C    

 

Årsaktiviteter

Oversikt over trinnoppgaver i løpet av skoleåret finner dere her.