FAU består av representanter fra hver klasse og et styre bestående av seks personer. FAU-representanten skal blant annet møte på fem FAU-møter i året, samt på planleggingsmøter i forkant av foreldremøter. FAU-representanten velges for 1 år av gangen, mens styremedlemmene velges for 2 år av gangen for å sikre kontinuitet.

FAU's hovedaktiviteter er nærmere beskrevet under årsaktivitenene.

Har du sprøsmål vedrørende FAU, kontakt FAU-leder.

Les mer om FAU-representantenes oppgaver og ansvar i Plan for samarbeid hjem - skole.

Representanter for skoleåret 2018/2019

 

Styret Verv Navn
            Leder/SU-representant Elisabeth Langekjend                                                 
  Nestleder Karen-Marie Fjeld Narvesen     
  OKFU-representant Ana Paulsen
  Kasserer Erlend Bjorstad
  Sekretær Ina Lindahl
  Koordinator Hanne Ramberg

 

Gruppe FAU-representant Vararepresentant
1A Linda Møinichen Halvor Dalene                           
1B Jonas Synnestvedt Anette Merlo
1C Irma Busuladzic Ingrid Gulaker Motrøen
1D Børge Kristiansen Elisabeth Mork
2A Nita Steinung Dahl Lars Gauden-Kolbeinstveit
2B Birgitte Istad Wenche Brateng
2C Erlend Bjorstad Hege Merete Birkenes
3A Martin Kraut Christian Ihle Hadland
3B Marit Tonning Hildebrandt Miriam Gilsvik
3C Nina Wethe Rognlien Hilde Vonheim Kristiansen
4A Kristin Staxrud Gulbrandsen Beate Schrøder
4B Mette Erdal Helge Sæbø Rosebø
4C Jon Lindahl Sirpa H. Solgaard
4D Kathrine L. Moe Peter Lindqvist
5A Camilla Kofoed-Steen Emilie K. Berg
5B Eva Grimsmo Gaarder Ole Beyer
5C Elin K. Ortang Astrid Sandvand-Dahlen
5D Petter Svendsen Petra Dybsjord
6A Erik Brommeland Ida Harildstad
6B Torunn Omland Grandlund Gry Engelberg
6C Cathrine Hoff Trine Lilly Halvorsen
7A Johanne Hysvær Ingierd Reidar Kristiansen
7B Espen Myrvold Åsgeir Helland
7C Henriette Tveit Heidi Berg-Olsen

 

Årsaktiviteter

Oversikt over trinnoppgaver i løpet av skoleåret finner dere her.