Klasse   Navn Rolle Mobil
8A

Repr.

Vara

Knut Hørthe

Caroline M. Høgsnes

 

90 77 70 07

97 73 34 66

8B

Repr

Vara

Erik Sandøy

Renate Pettersen

 

91 62 27 78

98 29 05 20

8C

Repr

Vara

Thomas F. Scheen

Odd Wilhelmsen

Leder

 

93 02 33 46

46 50 97 30

9A

Repr. 

Vara:

Henriette Tveit

Jo Vhile

 

40 22 52 30

41 44 26 77

9B

Repr

Vara

Morten Frøseth

Mattis Øybø

Nestleder   

Vara leder

93 48 74 60

97 07 57 62

9C

Repr.

Vara:

Bård Kregnes

Inger Brandstrup

 

41 31 92 80

99 01 93 12

10A

 

Repr.:

Vara:

Tone Hankø

Vilde Heien

Vara nestleder

 

90 94 70 46

97 51 47 17 

10B

 

Repr.:

Vara:

Paal Sjøvall

Hanne M. Skancke Svensson

 

 

90 03 38 93

46 66 38 93

10C

 

Repr.:

Vara:

Ann-Kristin Haga

Petra Jessica Dybsjord

 

92 29 04 33

92 02 31 87

FAU er satt sammen av representanter fra alle klassene.
FAU engasjerer seg i spørsmål angående opplæringen og skolemiljøet for elevene.
FAU er spesielt engasjert gjennom planen for skole-hjem samarbeid.

På Hellerasten er det FAU som arrangerer nyttårsball for alle skolens elever og holder 17.mai frokost for 10. trinn. FAU bidrar ellers til miljøtiltak i skolehverdagen. Leder for FAU har jevnlig kontakt med rektor, og FAU samarbeider med Elevrådet i forhold til nyttårsballet.

FAU er representert i skoleutvalgene, SU og SMU på Hellerasten.
FAU stiller med en representant i Oppegård kommunale foreldreutvalg (OKFU), som er et samarbeidsorgan for forelderutvalgene fra alle grunnskolene i Oppegård kommune. OKFU sitt mål er å styrke medvirkning og innflytelse i utvikling av Oppegårdskolen.