Klasse   Navn Rolle Mobil
8A

Repr. 

Vara:

Jo Vhile

Henriette Tveit

 

41 44 26 77

40 22 52 30

8B

Repr

Vara

Morten Frøseth

-

Nestleder     

 

93 48 74 60

 

8C

Repr.

Vara:

Gry Pladsen

-

 

92 26 99 03

 

9A

 

Repr.:

Vara:

Lene Skaget

Tone Hankø

Sekretær / vara for leder

Vara for nestleder

91 55 11 65

90 94 70 46

9B

 

Repr.:

Vara:

Hanne Skancke Svensson

Paal Sjøvall

 

Leder og OKFU-repr.

46 66 38 93

90 03 38 93

9C

 

Repr.:

Vara:

Ranja Tendal

Ann-Kristin Haga

 

48 25 40 78

92 29 04 33

10A

 

Repr.:

Vara:

Anita Muri

Dina Haukebø

Kasserer

 

94 88 94 61

90 68 11 46

10B

 

Repr.

Vara:

Per Kjetil Høyland

Roger Olsen

 

46 93 60 25

92 45 10 21

10C

 

Repr:

Vara:

Hege Skomsøy

Anette Alnes

 

92 04 09 36

91 55 96 37

FAU er satt sammen av representanter fra alle klassene.
FAU engasjerer seg i spørsmål angående opplæringen og skolemiljøet for elevene.
FAU er spesielt engasjert gjennom planen for skole-hjem samarbeid.

På Hellerasten er det FAU som arrangerer nyttårsball for alle skolens elever og holder 17.mai frokost for 10. trinn. FAU bidrar ellers til miljøtiltak i skolehverdagen. Leder for FAU har jevnlig kontakt med rektor, og FAU samarbeider med Elevrådet i forhold til nyttårsballet.

FAU er representert i skoleutvalgene, SU og SMU på Hellerasten.
FAU stiller med en representant i Oppegård kommunale foreldreutvalg (OKFU), som er et samarbeidsorgan for forelderutvalgene fra alle grunnskolene i Oppegård kommune. OKFU sitt mål er å styrke medvirkning og innflytelse i utvikling av Oppegårdskolen.