FAU bestemte i møte 07.04.2014 at sittende vara automatisk rykker opp til å bli klassens representant neste skoleår. FAU ønsker å kunne starte opp arbeidsmøtene sine så raskt som mulig etter skolestart, så da er det å foretrekke at alle klassene stiller med trinnrepresentant klar. Dette er særlig viktig for 1.klasse, da de skal arrangere mørkedemonstrasjonen i november/desember.

Der hvor det ikke er valgt vara vil representanten for forrige skoleår sitte til ny er valgt.

FAU-styret står til nytt er valgt høsten 2018.

Leder:
Hege Elise Blix Mortensen
Mobil: 483 54 213

Nestleder:
Hanne Killingmo Chrøis
Mobil: 986 97 859

Sekretær:
Karen Isaksen
Mobil: 957 772 31

Info/web-ansvarlig:
Hanne M. Kempton
Mobil: 928 31 416

Kasserer:
Ole Petter Fremmegård
Mobil: 920 10 989

OKFU-representant:
Karsten Kragh Langfeldt
Mobil: 920 10 989

SU-representant:
Gunhild Magnor
Mobil: 911 14 259


FAU-kontakter

Her finner dere liste over årets FAU-kontakter.


Trinnoppgaver

1. Trinn: Trafikksikkerhet (mørkeaksjonen på høsten for 2. og 5 kl)

2. Trinn: SFO kontakt og kafé til julekonserten

3. Trinn: Forbedring av skolens inne- og utemiljø (dugnad)

4. Trinn: 17. mai arrangementet ved Greverud skole

5. Trinn: Foredrag om nettvett (min 2 stk), rekruttering til neste års FAU styre og dugnad.

6. Trinn: Opp/ned rigg til julekonsert og pynting til 7. trinns avslutningsseremoni

7. Trinn: 7. trinns avslutningsfest


På denne lenken finner dere informasjon og erfaringsrapporter fra trinnoppgavene.