Fra 23. juni er høyeste tillatte hastighet 5 knop når du er mindre enn 150 meter fra land, holmer og skjær. Dette gjelder langs hele kommunens kystlinje i Bunnefjorden.

Se Forskriften