Familien har behov for avlastning for gutten sin. De ønsker avlastning i helg og på ettermiddag i uken.

Om du er over 18 år, trives sammen med barn, er pålitelig og kan jobbe selvstendig, ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Ta kontakt på telefon 66 81 90 90, og spør etter Anne-Lise Gundersen Nordsve eller Christine Sæther Oord, så kan vi fortelle deg mer om oppdraget, eller send en e-post til: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede.  

Du vil få veiledning. Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser. (bildet er et illustrasjonsfoto).

Søknadsskjema for avlaster  

Søknadsfrist 31. desember 2017