Send faktura til oss på en av tre alternative måter:

  • Vi ønsker primært å motta elektroniske faktura/kreditnota på Standardformat EHF (Elektronisk Handelsformat). Vi er registrert i ELMA-registeret med Nr. 9908:944 384 081.
  • Fakturaen kan sendes i pdf- eller tif-format til e-postadresse: faktura.oppegard.kommune@vismabpo.no. Det er et krav at det kun leveres en faktura med underdokumentasjon pr fil, men hver e-post kan inneholde flere filer. Fakturaen må være i A4-format.
  • Fakturaen sendes pr post til: Oppegård kommune, Fakturamottak, Postboks 1587, 7435 Trondheim

Merking av faktura

Send faktura til Oppegård kommune (ikke virksomhet). Merk fakturaen med bestillernummer og eventuelt navn på virksomhet.

Kun fakturaer og kreditnotaer sendes til fakturamottaket, alla annen post sendes det ordinære postmottaket.