Denne fakturaen er årets første og inneholder vannmåleravregning for 2017. Vi har laget en eksempelfaktura med forklaring på de forskjellige postene: Eksempelfaktura.

Her ser du «Enhetspris» det vil si årsgebyret. Helt til høyre ser du terminbeløpet (første av fire innbetalinger i 2018).

Vannmåler

De som har byttet vannmåler i 2017 betaler for sum forbruk registrert på gammel og ny vannmåler.

Renovasjon

Eksempelet viser et standard renovasjonsgebyr for to beholdere på 240 liter på kr 2386 for 2018. Du kan velge større eller mindre beholdere og får da pluss eller minus 30 % av gebyret. Les mer på Follo Ren nettsider. Du kan kontakte Follo Ren på tlf. 90 80 40 10 eller på e-post: Follo Ren.

Feieravgift

Det feies kun hvert 4. år, men det faktureres hvert år. Du må betale feiegebyr for alle bygninger med pipe, selv om pipen ikke brukes. Det er brannvesenet som har ansvar for feiingen. Har du spørsmål om dette, kontakt Follo brannvesen på tlf. 64 85 10 00 eller e-post: Follo brannvesen. Les mer på Follo brannvesens nettsider.

Har du spørsmål om fakturaen?

Du kan ta kontakt på tlf. 66 81 90 90 eller sende en e-post til UTE.