Folketall

Oppdatert folketall fra SSB 

Kommunen er delt i to av Gjersjøen. I vest ligger Svartskog som er tynt befolket, men blant annet inneholder Oppegård kirke og Roald Amundsens hjem. Kolbotn er hovedsenteret for service- og handelsvirksomhet, mens hovedvekten av næringslivet er lokalisert til Mastemyr næringspark og Sofiemyr-området. Her ligger også norden største Spa-anlegg.

Politikk

Oppegård har vært styrt av ordførere fra Høyre siden 1968. I de 30 foregående år var kommunen styrt av Ap-ordførere. Flere kjente rikspolitikere har vært ordførere i Oppegård, bl.a. Jan Petersen og Rolf Presthus.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet ble vedtatt av Kommunestyret 22. oktober 1975 og godkjent ved Kgl. res. den 6. august 1976. Hver trekant i våpenet symboliserer et tuntre – ett for hver middelaldergård. Det er også knyttet til en av næringsveiene, som skapte levegrunnlag for folk i Oppegård – skogen. Som hovedregel skal kommunevåpenet brukes med gull eller gul farge på sort bakgrunn.

Reglementet for bruk av kommunevåpen (og flagg) ble fornyet i  2000. Kommunens  profilprogram gir utfyllende retningslinjer.

Kommunenummer

Oppegårds kommunenummer er 0217.

Eiendomsskatt

Det er ikke innført eiendomsskatt i Oppegår kommune.

Aktuell informasjon

Les om Middelaldergårdene på Oppegård historielags nettsider.