Mange foreldre startet også dagen med å stille opp for å markere et inkluderende læringsmiljø. Skolen hadde også invitert ordfører Thomas Sjøvold, kommunalsjef Jorunn B. Almaaas og rådmann Lars Henrik Bøhler. Alle var tilstede og ordfører holdt sin appell hvor han blant annet roste initiativet til markeringen.

Undervisninginspektør Turid Sæther ledet markeringen fordi rektor Nina Sæthre dessverre ble forhindret til å stille. Det var nemlig rektor som hadde ideen til dette arrangementet. Elevrådsleder Ingrid Amalia Johannessen Ørmen holdt også en flott appell.

I tillegg var det allsang med sangen "kjedereaksjon" som handler om hvordan det kan smitte med å være snill med hverandre og BLIMED-dansen fikk varmen tilbake i en litt kjølig morgenstund.

Hvorfor gjør vi dette?

Alle elever har krav på et godt læringsmiljø fritt for mobbing, krenkelser, diskriminering og vold. Krenkelser eller mobbing kan ramme alle.

Enkeltelever opplever kanskje ikke dette som et problem for egen del. Det er likevel viktig at vi lærere, elever fra 1. til 7. trinn, foresatte og eksterne står sammen om et godt skolemiljø og forteller og viser at mobbing og krenkende adferd ikke aksepteres. Vi skal vise at vi bryr oss om hverandre, og at vi står opp for de rettigheter alle elever har. Du kan gjøre en forskjell.

Målet er en bevisstgjøring av hvor viktig positivt skolemiljø er for trivsel og læring, og at vi skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.

Fakkeltog1 Tårnåsen 110118