Fremmedspråk eller arbeidslivsfag

Ett annet fremmedspråk, eller arbeidslivsfag, er obligatorisk, men eleven velger ett av alternativene og følger dette valget alle tre årene på ungdomsskolen. På Hellerasten kan elevene velge mellom:

  • spansk
  • tysk
  • fransk
  • arbeidslivsfag

Arbeidslivsfag

Faget velges for alle tre årene på ungdomsskolen, og er et alternativ til fremmedspråk.  Arbeidslivsfag er først og fremst et praktisk fag, hvor elevene skal lære å produsere, få til et resultat fra planlegging til sluttprodukt. De skal lære bruk av verktøy, navn på verktøy og faguttrykk, HMS (helse miljø og sikkerhet), og lære å samarbeide og få kjennskap til hvordan arbeidslivet fungerer. 

Vi har foreløpig jobbet med disse utdanningsretningene: mat og restaurantfag, bygg og anlegg (snekkering og maling), transport, design, elektro, frisør, foto, noe naturbruk og serviceyrker. Arbeidslivsfag-elever på 10.trinn har også mulighet til å ta trafikalt grunnkurs. To av våre arbeidslivsfagslærere har fått kompetanse til å holde kurset, som en del av skolens samarbeidsprosjektet med Trygg Trafikk.

Ferdighetene lesing og skriving og regning er en del av opplæringen, men med utgangspunkt i det praktiske arbeidet. Innholdet er fra de praktiske yrkesfaglige programmene på videregående skole.

Elevene får standpunktkarakter i faget og kan komme opp i faget til muntlig eksamen (samme ordning som for fremmedspråkene). 

Velger eleven arbeidslivsfag, kan dette medføre noen begrensninger på videregående opplæring. Dette gjelder hvis eleven velger et studieforberedende utdanningsprogram (SSP, MDD og ID).

Valgfag

Valgfag er noe elevene på alle trinn velger for ett år av gangen. Klassene i valgfag er aldersblandet.  

Heftet Informasjon om valgfag for skoleåret 2019-20 (pdf) 

Her finner du mer informasjon bl.a. om læreplaner og vurdering av valgfag (udir.no).

Utdanningsvalg 

Utdanningsvalg er obligatorisk fag på 9. og 10. trinn. Gjennom 9. trinn velger eleven flere fagkurs og velger sted for praksisuke i arbeidslivet. På 10. trinn velger eleven to kurs på videregående, fra to utdanningsprogram som kan være interessante for eleven. Info om videregående skole og arbeidslivet er en del av faget.

Faget skal gi smaksprøver og kunnskap, som vil hjelpe eleven til å ta egne fremtidsvalg. Noe av hensikten er å velge riktig programfag på videregående skole. Faget skal også gi mulighet for praktisk arbeid, fordypning og tilpasset opplæring.

Det er nylig bestemt fra sentralt hold at deler av tidsbruken i faget kan brukes til å ta fag på vg1. Siden denne bestemmelsen kom så sent har vi ikke lagt til rette for dette i årets organisering. Det vil bli vurdert for planlegging av neste skoleår.

Rådgivere på ungdomsskolene har et særlig ansvar for utvikling av faget utdanningsvalg. De deltar i felles nettverk for alle ungdomsskoler og videregående skoler i Follo. Oppegårdskolene har felles fagplan i utdanningsvalg. Halvparten av innholdet er likt for de fire ungdomsskolene. Resten bestemmes på hver skole. Rådgiverne i Oppegård har et nært samarbeid.


Organisering og tidsbruk - Hellerasten

Noe av tiden i faget er satt opp som fast tid på timeplanen.
En del av faget blir holdt i perioder eller ved aktuell tid. Da tar man tid fra den ordinære timeplanen.
Faget gjennomføres på  9. og 10.trinn (før søknadsfrist til videregående skole, 1. mars).

9. trinn:
3 kurs gjennom året. Eleven velger kurs.
Informasjon om programfag på videregående skole.
Bli kjent med egne styrker og ønsker.
PRYO (Praktisk yrkesorientering) - Ei uke praksis i arbeidslivet.
Rådgiver leder et lærersamarbeid om faget på 9. trinn.

10. trinn
Informasjon om videregående skole og utdanning- og yrkesmuligheter i framtida.
Ta kurs på videregående skole. Eleven velger to kurs på aktuelle programfag.
”Mine framtidsplaner” et prosjekt.
Besøk på yrkesmesse i Follo
Veiledning fra rådgiver til den enkelte
Besøke videregående skoler på deres ”Åpen dag”
Foredrag fra ledere i arbeidslivet (tidligere FAU-ledere) om arbeidslivets forventninger til ungdom som skal ut i jobb.

Eleven skal ikke ha karakter i faget. Det gis deltatt/ ikke deltatt.