Tilbud om å ta fag fra videregående skole kan gis til elever som har tilstrekkelig kompetanse til å delta i opplæring på videregående nivå.

Vilkåret om «tilstrekkelig kompetanse» innebærer en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det er skolen som i samråd med eleven og foreldrene skal vurdere om han eller hun har tilstrekkelig kompetanse til å avslutte grunnskolefaget på et tidligere tidspunkt. Ingen har rett til å ta fag på videreågende nivå når de er elever i grunnskolen. Det er et tilbud skolene kan velge å gi.

I Oppegård kommune kan også elever på barnetrinnet få tilbud om å ta fag på ungdomstrinnet hvis de har tilstrekkelig kompetanse.