Den er ment som en del av arbeidet med å jobbe mot følgende mål: Eleven våre skal få ansvar, oppleve trivsel, føle trygghet og utvikle sosial kompetanse (- kompetanse i forhold til samarbeidsferdigheter, evne til empati, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet samt lek, glede og humor).

Organisering

På Greverud har vi valgt en ordning der elevene på 6.trinn er faddere for 1.trinn.

Våren:

  • Fadderne får fadderopplæring i løpet av mai/juni i 5.klasse.
  • Grupper på 2 - 6 elever får "tildelt"en liten gruppe kommende 1.klassinger.
  • Vi fotograferer faddergruppene og fadderbarna får tilsendt et bilde og en personlig hilsen fra sine faddere før sommerferien.

Høsten:

  • 2. skoledag viser fadderne, som nå går i 6.klasse, fadderbarna rundt på skolen, og de spiser og leker sammen.
  • Frem mot høstferien er det noen organiserte fellessaktiviteter, og de er sammen i noen midttimer.
  • Faddere har frivillige ansvarsoppgaver på SFO (Løvhaugen) i perioder.
  • Ordningen avsluttes offisielt med et felles arrangement før høstferien.  (Det viser seg ofte at faddere/fadderbarn oppsøker hverandre og fortsetter å holde kontakten.)
  • Fadderne får fadderbevis med bilde av fadderbarna og faddere sammen.

Fadderne er ivrige og tar oppgaven alvorlig. Vi ser mange glade 1.klassinger sammen med  "de store".